ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม

นโยบายของเว็บไซต์

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เรามีหลักการในการเก็บรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้
  • เราจะไม่มีการถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือระดับรายได้ การศึกษา สถานภาพ เป็นต้น
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลอื่น ยกเว้น บุคคลนั้นอนุญาตให้เปิดเผยได้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือปกป้องสิทธิในทางกฎหมาย
  • เราไม่มีการสำรองหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ของเราทั้งสิ้น 
ข้อกำหนดของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ อื่นๆ 
  • อินทรีทองเกษตรอินทรีย์เว็บไซต์สามารถตรวจทาน คัดกรอง ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • หากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  พบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย อันก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ให้แจ้งเจ้าของเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือลบเนื้อหานั้นออก
  • เรามีสิทธิจะหยุดให้บริการหรือบล็อกผู้ใช้หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รายใดเป็นการเฉพาะได้ หากผู้ใช้รายนั้นทำการส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น และขัดแย้งกับกฎหมาย
กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขให้เป็นไปตามกฎหมายไทย