ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม

แนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์

อินทรีทองเกษตรอินทรีย์เว็บไซต์คำนึงถึงผู้อ่านเป็นอันดับแรก หากคุณเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือข้อมูลทางวิชาการหรือสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่อยากให้เราแก้ไขหรือปรับปรุง กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยไม่ต้องเกรงใจ สามารถแจ้งและอธิบายรายละเอียดหัวข้อและประเด็นที่ต้องการให้เราแก้ไขให้ชัดเจน ทางเราจะอ่านอีเมล์ของคุณทุกฉบับ และดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวและแจ้งให้คุณทราบในทันที! 

สำหรับคำถาม

กรุณาแจ้งให้ชัดเจนที่สุด เพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาและตอบคำถามคุณกลับไปได้ตรงประเด็น หากคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในเว็บไซต์โดยรวม ทางเราขออนุญาติลบคำถามนั่นออกครับ

ระบุหัวข้อปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องการแจ้งเตือน

ถ้าคุณต้องการคำตอบที่ชัดเจนและรวดเร็ว กรุณาส่งอีเมล์มาซ้ำไม่เกิน 2 ครั้ง เพราะทางเราได้รับอีเมล์จากผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก  เราจะทยอยตอบให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยส่วนรวม เรายินดีน้อมรับความคิดเห็นทุกข้อคิดเห็นครับ Your Name


Your Email*


Your Message*


ส่ง*