ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม: 2019

การเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเห็ดเป็นอาหารที่ผู้คนนิยมบริโภค โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี และในดอกเห็ดยังอุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย จากงานวิจัยหลายฉบับ เห็ดชนิดต่างๆ ยังมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของเห็ดอีกด้วย ดังนั้นเห็ดจึงเป็นพืช