ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม: กุมภาพันธ์ 2018

จุลินทรีย์ในดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตปุ๋ยในบทความที่ผ่านมาผมได้เคยเขียนความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ไปแล้ว คือ การใช้จุลินทรีย์ EM ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์การเกษตรชาวญี่ปุ่น และได้เล่าถึงประสบการณ์ของผมจากการใช้จุลินทรียดังกล่าวช่วยในการทำการเกษตรอินทรีย์ ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

การใช้ไตรโคเดอร์มาในการทำเกษตรอินทรีย์ในตอนแรกที่ผมมาทำเกษตร ผมจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์หรือพวกสารชีวภาพอินทรีย์รักษาโรคพืชต่างๆ เลย  เคยเห็นแต่เกษตรกรเขาใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงฉีดพ่นตามสวนเกษตรหรือสวนผลไม้ต่างๆ เวลาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนเกษตรหรือสวนผลไม้ตามต่างจังหวัด จนต้องมาทำ

จุลินทรีย์ EM คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในการทำเกษตรอินทรีย์ผมเคยได้เขียนบทความเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้ สำหรับแนวคิดด้านการทำเกษตรในรูปแบบธรรมชาติ ผู้นำแนวคิดหรือปรัชญาเกษตรธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้