ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม: มกราคม 2018

ทัศนะคติของการทำเกษตรอินทรีย์กับการทำเกษตรเคมี
บทความในตอนนี้ ผมได้เขียนมาจากประสบการณ์โดยตรงของผมเอง หลังจากที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มเวลาในระยะเวลาเกือบ 3ปีได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรและมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการทำเกษตรกับพี่น้องลูกป้าน้าอาที่เป็นเกษตรกรหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาวนา