ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคนทำเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม: 2018

ผลการน้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์บทความตอนนี้ผมได้ร่างแนวทางการเขียนไว้คร่าวๆ นานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีเวลามาเขียนให้จบสักที ด้วยความที่งานต่างๆ เยอะมาก กว่าจะหาเวลาว่างมาเขียนให้ได้ตามความตั้งใจไว้อย่างน้อยที่สุด อาทิตย์ละ 2 บทความก็ยังดี ก็สุดแสนจะลำบากอยู่พอสมควร

จุลินทรีย์ในดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตปุ๋ยในบทความที่ผ่านมาผมได้เคยเขียนความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ไปแล้ว คือ การใช้จุลินทรีย์ EM ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์การเกษตรชาวญี่ปุ่น และได้เล่าถึงประสบการณ์ของผมจากการใช้จุลินทรียดังกล่าวช่วยในการทำการเกษตรอินทรีย์ ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

การใช้ไตรโคเดอร์มาในการทำเกษตรอินทรีย์ในตอนแรกที่ผมมาทำเกษตร ผมจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์หรือพวกสารชีวภาพอินทรีย์รักษาโรคพืชต่างๆ เลย  เคยเห็นแต่เกษตรกรเขาใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงฉีดพ่นตามสวนเกษตรหรือสวนผลไม้ต่างๆ เวลาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนเกษตรหรือสวนผลไม้ตามต่างจังหวัด จนต้องมาทำ

จุลินทรีย์ EM คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในการทำเกษตรอินทรีย์ผมเคยได้เขียนบทความเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้ สำหรับแนวคิดด้านการทำเกษตรในรูปแบบธรรมชาติ ผู้นำแนวคิดหรือปรัชญาเกษตรธรรมชาติโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้

ทัศนะคติของการทำเกษตรอินทรีย์กับการทำเกษตรเคมี
บทความในตอนนี้ ผมได้เขียนมาจากประสบการณ์โดยตรงของผมเอง หลังจากที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มเวลาในระยะเวลาเกือบ 3ปีได้เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรและมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการทำเกษตรกับพี่น้องลูกป้าน้าอาที่เป็นเกษตรกรหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาวนา